February 3, 2023

Babban Marji’i Sayyid Ali Khamnei (DZ) Yagabatar Da Ranar Taklifi Ga Yara Wadanda Suka Isa Shekarun Taklifi Yau A Iran.

SHARE:
Tarbiyyan Yara 0 Replies to “Babban Marji’i Sayyid Ali Khamnei (DZ) Yagabatar Da Ranar Taklifi Ga Yara Wadanda Suka Isa Shekarun Taklifi Yau A Iran.”